14.01.2021 KB wijz. art. 34 van het KB 21.12.1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betr. het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, wat betreft de gelijkstelling van perioden van adoptieverlof en pleegouderverlof

ondertekenaar
LALIEUX Karine - Min. van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris - Federale Regering
inforumnummer
342370
essentie

Dit besluit stelt de perioden van adoptie- en pleegouderverlof gelijk met een arbeidsperiode voor de berekening van het rustpensioen, in toepassing van het KB 21.12.1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspe ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren