14.01.2021 BBHR tot aanvulling van de in art. 2, par. 1, 3° van het Wetboek van inspectie van 25.03.1999 bedoelde lijst met de rechtstreeks toepasselijke bepalingen van de Verordening (EU) 2019/1021 van het Europees Parlement en de Raad van 20.06.2019 betr. persistente organische verontreinigende stoffen

ondertekenaar
MARON Alain - Min. bevoegd voor klimaattransitie, leefmilieu, energie en participatieve democratie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
inforumnummer
342378
essentie

Het Wetboek van inspectie van 25.03.1999 regelt de milieuaansprakelijkheid alsook de inspectie, de preventie, de vaststelling en de bestraffing van de misdrijven wegens de miskenning van onder meer bepalingen van de verordeningen van de Europ ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren