21.01.2021 BBHR tot invoering van een uitzonderlijke premie die afwijkt van het systeem dat werd ingevoerd door het BBHR 21.12.2017 tot instelling van een premie voor zelfstandigen [ Coronavirus ]

ondertekenaar
CLERFAYT Bernard - Min. bevoegd voor werk en beroepsopleiding, digitalisering en plaatselijke besturen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
inforumnummer
342380
essentie

In het kader van de toename van het aantal werkloze werkzoekenden als gevolg van de coronaviruscrisis Covid-19, wordt een uitzonderlijke premie  voorzien voor de kandidaat-zelfstandige die zich tussen 01.09.2020 en 31.12.2021 als zelfstandige in h ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren