22.01.2021 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van bijzondere machten [ BBHR ] nr. 2020/054 betreffende de diverse bepalingen inzake werkgelegenheid en socioprofessionele inschakeling, met inbegrip van de sociale economie [ Coronavirus ]

ondertekenaar
CLERFAYT Bernard - Min. bevoegd voor werk en beroepsopleiding, digitalisering en plaatselijke besturen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
inforumnummer
342426
essentie

Dit besluit bevat een aantal maatregelen om de economische gevolgen als gevolg van de coronavirus Covid-19 pandemie, voor de sectoren inzake werkgelegenheid, socioprofessionele inschakeling en sociale economie, te beperken, om de continuïteit van ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren