05.01.2021 KB tot omzetting van Richtlijn 2005/36 van het Europees parlement en de Raad van 07.09.2005 betr. de erkenning van de beroepskwalificaties voor het uitoefenen van de activiteiten zoals voorzien in de wet 02.10.017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

ondertekenaar
VERLINDEN Annelies - Min. van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing - Federale Regering
inforumnummer
342442
essentie

Dit besluit voorziet in een afzonderlijke regeling voor de erkenning van beroepskwalificaties voor het uitoefenen van de private bewakingsactiviteiten zoals bedoeld in de wet 02.10.2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.&nb ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren