14.01.2021 KB houdende de aanwijzing van grenscontroleposten, inspectiecentra en controlepunten

ondertekenaar
CLARINVAL David - Min. van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen, en Democratische Vernieuwing - Federale Regering
inforumnummer
342518
essentie

Dit besluit bepaalt de voorwaarden en modaliteiten waaronder het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) de grenscontroleposten, inspectiecentra en controlepunten aanwijst, waar de, overeenkomstig de verord ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren