20.12.2020 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25.11.2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betr. de toekenning van een eindejaarspremie in de sector van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp die door de Gemeenschappelijke en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest gesubsidieerd worden

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
342545
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) bepaalt de modaliteiten van de eindejaarspremie toegekend aan het personeel van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp (huidige benaming 'diensten voor thuiszorg') die door de Gemeens ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren