28.01.2021 MB tot bepaling van het percentage van de tussenkomst van het Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening voor het jaar 2022

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
inforumnummer
342547
essentie

Dit besluit bepaalt, voor toepassing in 2022, het percentage van de tussenkomst van het Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening op 75 % van de forfaitaire vergoeding bedoeld in art. 1, par. 1, van het KB 28.11.2018 betreffende de facturatie na ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren