20.12.2020 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 09.12.2019, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden in de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
342615
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO), gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk. Het ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren