20.12.2020 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst 09.12.2019, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betr. de loon- en arbeidsvoorwaarden

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
342617
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de instellingen welke ressorteren onder het Paritair Comité voor gezondheidsinrichtingen en -diensten, met uitzondering van deze waarvoor een spec ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren