18.01.2021 MB tot opheffing van het MB 16.03.2015 tot bepaling van bijkomende structurele voorafnames voor de toekenning van een erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure

ondertekenaar
DIEPENDAELE Matthias - Vlaams Min. van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed - Vlaamse Regering
inforumnummer
342626
essentie

De rechtsgrond in art. 11.2.6, derde lid, van het Erfgoedbesluit om bijkomende voorafnames te bepalen, werd geschrapt. Daardoor vervalt ook de rechtsgrond voor het MB 16.03.2015 tot bepaling van bijkomende structurele voorafnames voor de toekenning van ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren