25.01.2021 KB wijz. art. 42 en 43 van het KB 24.04.2014 houdende reglementering van de postdienst

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
342652
essentie

Dit besluit bepaalt dat de FOD Economie instaat voor de controle op de uitvoering van de overeenkomst door de dienstenaanbieder belast met de bezorging van de erkende dagbladen en erkende tijdschriften die het onderwerp uitmaken van een abonn ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren