14.01.2021 BBHR wijz. BBHR 21.09.2017 betr. de tenuitvoerlegging van het Europese programma voor scholen

ondertekenaar
MARON Alain - Min. bevoegd voor klimaattransitie, leefmilieu, energie en participatieve democratie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
inforumnummer
342667
essentie

Dit besluit wijzigt de datum waarop scholen de erkenningsaanvraag indienen in het kader van het Europese steunprogramma voor het verstrekken en verdelen van fruit, groenten, melk en zuivelproducten aan leerlingen. Het brengt ook technische aa ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren