14.01.2021 MB wijz. MB 21.09.2017 betr. de tenuitvoerlegging van het Europese verdeelprogramma van fruit, groenten, melk en zuivelproducten voor scholen

ondertekenaar
MARON Alain - Min. bevoegd voor klimaattransitie, leefmilieu, energie en participatieve democratie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
inforumnummer
342669
essentie

Dit besluit voorziet dat de scholen voor 31 oktober van het lopend schooljaar hun erkenningsaanvraag moeten bezorgen in het kader van de Europese steunprogramma voor het verstrekken en verdelen van fruit, groenten, melk en zuivelproducten aan leer ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren