01.02.2021 KB wijz. KB 03.09.2004 tot verhoging van de toelage verleend aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn als tegemoetkoming in de personeelskosten zoals bedoeld in art. 40 van de wet betr. het recht op de maatschappelijke integratie [ Coronavirus ]

ondertekenaar
LALIEUX Karine - Min. van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris - Federale Regering
inforumnummer
342719
essentie

Dit besluit verhoogt het bedrag van de toelage verleend aan OCMW’s als tegemoetkoming in de personeelskosten voor de behandeling van de dossiers naar aanleiding van de toekenning van een leefloon of een tewerkstelling omwille van de coronavirus c ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren