02.02.2021 KB wijz. KB 19.01.2011 betr. de veiligheid van speelgoed, wat betreft aluminium en formaldehyde

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
342753
essentie

In bijlage II, Bijzondere veiligheidseisen, deel III, Chemische eigenschappen van het KB 19.01.2011 betreffende de veiligheid van speelgoed worden de  migratielimieten voor aluminium die opgenomen zijn in de tabel bij punt 12, ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren