25.01.2021 MB houdende de oprichting van een basisoverlegcomité voor de naamloze vennootschap van publiek recht A.S.T.R.I.D. en aanduiding van zijn voorzitter

ondertekenaar
VERLINDEN Annelies - Min. van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing - Federale Regering
inforumnummer
342779
essentie

In het gebied van het Sectorcomité V wordt een basisoverlegcomité opgericht voor de nv A.S.T.R.I.D. De Directeur-generaal van A.S.T.R.I.D. is de voorzitter van dit basisoverlegcomité. ASTRID is een operator die politie, brandw ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren