27.11.2020 BVR wijz. het Vlaams personeelsstatuut van 13.01.2006, wat betreft de opname van een aantal agentschapsspecifieke bepalingen ingevolge de opheffing van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen en andere bepalingen

ondertekenaar
SOMERS Bart - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen - Vlaamse Regering
inforumnummer
342806
essentie

Het Vlaams Personeelsstatuut van 13.01.2006 wordt gewijzigd naar aanleiding van de opheffing van SYNTRA Vlaanderen. Door deze opheffing werden een aantal ondernemerschapsopleidingen geïntegreerd in het departement Werk en Sociale Ec ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren