04.12.2020 BVR wijz. BVR 30.11.2018 houdende de uitvoering van het decreet 18.05.2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, wat betreft de tegemoetkoming voor mobiliteitshulpmiddelen

ondertekenaar
BEKE Wouter - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding - Vlaamse Regering
inforumnummer
342807
essentie

Dit besluit vereenvoudigt de procedures voor het bekomen van een tegemoetkoming voor mobiliteitshulpmiddelen. Het past de tegemoetkomingen en criteria voor de toekenning aan, breidt het aanbod uit (met een verzorgingsrolstoel met korrelzitsys ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren