12.02.2021 BVR wijz. BVR 13.11.2020 tot regeling van een algemene en selectieve subsidie voor de organisatoren van kinderopvang en buitenschoolse opvang en van maatregelen voor de gezinnen in de kinderopvang en de buitenschoolse opvang naar aanleiding van de gevolgen van het COVID-19-virus, wat betreft een wijz. van de subsidieberekening en -voorwaarde voor de organisatoren van buitenschoolse opvang [ Coronavirus ]

ondertekenaar
BEKE Wouter - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding - Vlaamse Regering
inforumnummer
342818
essentie

In het kader van de compensatie voor de organisatoren van kinderopvang en buitenschoolse opvang wegens het coronavirus Covid-19, is het voortaan mogelijk dat een organisator van buitenschoolse opvang die toch een lagere bezetting heeft dan he ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren