15.01.2021 MB tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van art. 3, par. 5, eerste lid, van het KB 25.03.2003 betr. de identiteitskaarten

ondertekenaar
VERLINDEN Annelies - Min. van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing - Federale Regering
inforumnummer
342856
essentie

Na 10.12.2020, moet elke identiteitskaart die wordt aangevraagd door een Belg die in België zijn hoofdverblijfplaats heeft, de vingerafdrukken bevatten.

...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren