27.01.2021 KB wijz. KB 02.09.2018 houdende de uitvoering van de wet 09.05.2018 betr. de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden, betr. de Brexit

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
342858
essentie

In het kader van de Brexit, regelt dit besluit vanaf 01.01.2021 de toelating om te werken van de begunstigden van het terugtrekkingsakkoord. Ter herinnering, onverminderd de bevoegdheden van de officieren van gerechtelijke politie, wordt ondermeer ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren