27.01.2021 KB tot uitvoering van art. 7, par. 2, van de wet 05.05.2019 houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie en modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank, voor wat het leesrecht van de in art. 7, par. 1, 13°, van die wet bedoelde instellingen of diensten betreft

ondertekenaar
VAN QUICKENBORNE Vincent - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie en Noordzee - Federale Regering
inforumnummer
342862
essentie

Dit besluit voorziet onder andere dat een leesrecht aan OCMW’s wordt toegekend met betrekking tot de in Sidis Suite verwerkte gegevens (geïnformatiseerde gegevensbank met nodige gegevens voor de adequate uitoefening van de wettelijke op ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren