09.02.2021 KB wijz. KB 22.12.2020 wijz. KB 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering betr. het verhogen van de minima in het kader van de strijd tegen de armoede

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
342891
essentie

Dit besluit herstelt een materiële vergissing wat betreft de datum van inwerkingtreding van het KB 22.12.2020 tot wijziging van het KB 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering betreffende het verhogen van de minima in het kader van de st ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren