09.02.2021 KB tot uitbreiding van het toepassingsgebied van het KB 10.05.2015 betr. de bewijskracht van de gegevens die door de ziekenhuizen en de andere actoren in de gezondheidszorg worden opgeslagen, verwerkt of meegedeeld door middel van een optische en fotografische techniek, evenals hun weergave op papier of op elke andere leesbare drager, voor de toepassing in de gezondheidszorg, tot de sector van de thuisverpleging

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
inforumnummer
342893
essentie

Dit besluit breidt het toepassingsgebied van het KB 10.05.2015 uit tot de sector van de thuisverpleging. Ter herinnering, dit KB 10.05.2015 bepaalt de voorwaarden waaraan de procedures die gebruikt worden voor de opslag, de verwerking, de mededeling en ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren