11.02.2021 MB tot vastlegging van de forfaitaire tegemoetkomingen zoals voorzien in art. 3, par. 1, van het KB 30.10.2020 tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van een uitzonderlijke federale financiële tegemoetkoming aan de ziekenhuizen in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, voor wat betreft de psychiatrische ziekenhuizen

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
inforumnummer
342895
essentie

Dit besluit bepaalt het bedrag van de forfaitaire tegemoetkoming toegekend aan de psychiatrische ziekenhuizen voor het coronavirus COVID-19-klaar maken van het ziekenhuis, voor de niet-intensieve zorg aan COVID-19-patiënten en voor de zorg aan nie ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren