22.01.2021 BVR wijz. BVR 04.07.2014 tot het verlenen van hectaresteun voor de biologische productiemethode met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de periode 2014-2020, wat betreft overgangsmaatregelen in afwachting van het nieuwe GLB

ondertekenaar
CREVITS Hilde - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. van Economie, Innovatie, Werk Sociale economie en Landbouw - Vlaamse Regering
inforumnummer
342963
essentie

In het kader van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) krijgen landbouwers een subsidie voor de voortzetting van de biologische productiemethode als de landbouwer een verbintenis aangaat voor de duur van vijf opeenvolgende jaren. Gezien h ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren