22.01.2021 BVR wijz. BVR 05.09.2014 tot het verlenen van subsidies voor de uitvoering van agromilieu- en klimaatmaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de periode 2014-2020, wat betreft overgangsmaatregelen in afwachting van het nieuwe GLB

ondertekenaar
CREVITS Hilde - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. van Economie, Innovatie, Werk Sociale economie en Landbouw - Vlaamse Regering
inforumnummer
342964
essentie

In het kader van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GBL) maken landbouwers aanspraak op steun voor het uitvoeren van agromilieu- en klimaatmaatregelen als de landbouwer een verbintenis aangaat voor de duur van vijf opeenvolgende jaren. Gezi ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren