05.02.2021 BVR tot vaststelling van de lijst van gemeenten, vermeld in art. 5.78 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, in het kader van de voortgangstoets van 2020

ondertekenaar
DIEPENDAELE Matthias - Vlaams Min. van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed - Vlaamse Regering
inforumnummer
342989
essentie

Dit besluit stelt de lijst van gemeenten vast in het kader van de voortgangstoets van 2020. Het gaat om de gemeenten met een aandeel sociale huurwoningen van ten minste 9 % ten opzichte van het aantal huishoudens in de nulmeting. In die gemeenten moete ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren