04.02.2021 MB tot vastlegging voor de diensten voor gezinszorg van de voorwaarden voor de toekenning van een subsidiabel urencontingent gezinszorg, vermeld in art. 49, en van de ontvankelijkheidscriteria voor de aanvraag van extra uren gezinszorg, vermeld in art. 50 van bijlage 2 bij het BVR 28.06.2019 betr. de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers [ Verdelingsbesluit ]

ondertekenaar
BEKE Wouter - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding - Vlaamse Regering
inforumnummer
342991
essentie

Dit besluit bepaalt de maximale subsidiabele uren voor de diensten voor gezinszorg evenals de ontvankelijkheidscriteria voor de aanvraag van extra uren.

...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren