29.01.2021 BVR tot vaststelling van de voorwaarden voor de schuldovername in het kader van een vrijwillige samenvoeging van gemeenten op 01.01.2025

ondertekenaar
DIEPENDAELE Matthias - Vlaams Min. van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed - Vlaamse Regering
SOMERS Bart - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen - Vlaamse Regering
inforumnummer
343013
essentie

De gemeenten die over een gezamenlijk voorstel tot samenvoeging op 01.01.2025 hebben beslist en dat voorstel hebben ingediend bij de Vlaamse Regering vóór 01.01.2024, kunnen genieten van een overname van (een deel van) hun schulden. De fi ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren