11.02.2021 BBHR wijz. BBHR houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp [ Coronavirus ]

ondertekenaar
GATZ Sven - Min. bevoegd voor financiën, begroting, openbaar ambt, de promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
VERVOORT Rudi - Min.-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor territoriale ontwikkeling en stadsvernieuwing, toerisme, de promotie van het imago van Brussel en biculturele zaken van gewestelijk belang - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
inforumnummer
343071
essentie

Dit besluit voorziet in drie wijzigingen van het statuut van de operationele personeelsleden van de DBDMH om rekening te houden met de gevolgen van de coronavirus COVID-19-pandemie. Deze wijzigingen betreffen de verlenging van de termijn om het taalcer ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren