12.02.2021 KB wijz. KB 04.02.2020 betr. het Tariferingsbureau 'Bouw' en de Compensatiekas

ondertekenaar
CLARINVAL David - Min. van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen, en Democratische Vernieuwing - Federale Regering
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
343079
essentie

Dit besluit preciseert dat bij een tariferingsaanvraag bij het Tariferingsbureau Bouw, de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid alleen een aanvraag voor individuele dekking in de vorm van een polis per pr ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren