04.02.2021 MB houdende delegatie van de bevoegdheid om te beslissen over de terugvordering van onverschuldigd betaalde tegemoetkomingen aan personen met een handicap

ondertekenaar
LALIEUX Karine - Min. van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris - Federale Regering
inforumnummer
343082
essentie

De bevoegdheid om te beslissen over de aanvragen om verzaking aan de terugvordering van onverschuldigd betaalde tegemoetkomingen aan personen met een handicap, wordt gedelegeerd aan de Directeur-generaal van het Directoraat-Generaal Personen met een ha ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren