27.01.2021 MB wijz. art. 6 en 12 en bijlage 2 van het MB 23.06.2015 houdende vaststelling van de verzamelaanvraag en de nadere regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid

ondertekenaar
CREVITS Hilde - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. van Economie, Innovatie, Werk Sociale economie en Landbouw - Vlaamse Regering
inforumnummer
343123
essentie

Het voorbereidingsblad voor de verzamelaanvraag voor de jaarlijkse registratie van de landbouwgebruikspercelen in het kader van het MB 23.06.2015 wordt vervangen door de bijlage in dit besluit. De landbouwer moet op de uiterste wijzigingsdatum van ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren