17.02.2021 KB houdende de opheffing van de financiële bepalingen van uitvoeringsbesluiten op grond van de wet 11.03.2018 met betrekking tot de financiering van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
inforumnummer
343136
essentie

Dit besluit heft een reeks financiële bepalingen (taksen, retributies en heffingen) op voor de financiering van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) om met de nieuwe wetgeving terzake (wet 11.03.2018) overeen ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren