12.02.2021 BVR tot bepaling van de gegevens die de sectoren moeten bezorgen met het oog op het verhogen van de markt- en prijstransparantie in de landbouw- en voedselmarkt

ondertekenaar
CREVITS Hilde - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. van Economie, Innovatie, Werk Sociale economie en Landbouw - Vlaamse Regering
inforumnummer
343241
essentie

In uitvoering van de Europese Richtlijn 1308/2013 wordt aan de marktdeelnemers in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen (producenten, handelaars, telers, slachthuizen, versnijderijen, kopers,...) opgelegd om bepaalde markt- en prijsgegevens te bezor ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren