05.03.2021 KB tot verlenging van de maatregelen met betrekking tot de algemene vergadering van mede-eigenaars van de wet 20.12.2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19

ondertekenaar
VAN QUICKENBORNE Vincent - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie en Noordzee - Federale Regering
inforumnummer
343263
essentie

De tijdelijke maatregelen met betrekking tot de algemene vergadering van mede-eigenaars worden verlengd tot en met 30.06.2021 (voorheen slechts voorzien tot 09.03.2021). De verlenging heeft onder meer betrekking op het uitstel van de algemene ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren