05.02.2021 BVR wijz. BVR 16.06.1998 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor ontwikkelingsstoornissen, BVR 08.11.2013 houdende de organisatie van pleegzorg, BVR 14.03.2014 met betrekking tot de erkenning en de subsidiëring van ondersteuningsteams en BVR 05.04.2019 betr. de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor voorzieningen in de jeugdhulp

ondertekenaar
BEKE Wouter - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding - Vlaamse Regering
inforumnummer
343285
essentie

Dit besluit wijzigt de forfaitaire subsidies die aan de ondersteuningsteams en de voorzieningen in de jeugdhulp worden toegekend, alsook de subsidies die de vergunde diensten voor pleegzorg op jaarbasis ontvangen per module begeleiding of beh ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren