10.03.2021 MB tot uitvoering van art. 5, par. 4, eerste lid, van het KB 30.09.2020 tot vaststelling van een tijdelijke financiële tussenkomst van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging in de kosten van bijzondere beschermingsmaatregelen en materialen, in het kader van de COVID-19 pandemie [ Coronavirus ]

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
inforumnummer
343477
essentie

In het kader van het coronavirus Covid-19 bepaalt dit besluit de regels betreffende het indienen van de aanvraag voor financiële tussenkomst toegekend door de verplichte ziektekostenverzekering in de kosten van specifieke beschermingsmaatregelen e ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren