08.05.2020 KB tot vaststelling van het model van de legitimatiekaart uitgereikt aan personen opgenomen in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers tolken en van de officiële stempel voor de beëdigd vertalers en vertalers-tolken, opgenomen in het nationaal register

ondertekenaar
GEENS Koen - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen, en Min. van Europese Zaken - Federale Regering
inforumnummer
343518
essentie

Een legitimatiekaart wordt overhandigd aan de gerechtsdeskundigden en beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken die zijn opgenomen in het nationaal register op basis van art. 555/6 Ger.W. Het model van de legitimatiekaart is opgenome ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren