22.02.2021 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46/25 van 15.12.2020, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23.03.1990 betr. de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
343595
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) bepaalt de coëfficiënt (1,0032) die van toepassing is vanaf 01.01.2021 op het bedrag van de aanvullende vergoedingen bij de werkloosheidsuitkeringen voor de werknemer van minstens 50 jaar die tussen ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren