11.03.2021 BBHR houdende de verplichting tot periodieke kennisgeving van milieugegevens voor bepaalde ingedeelde industriële inrichtingen tot opheffing van het BBHR 13.11.2008 houdende de verplichting tot periodieke kennisgeving van milieugegevens voor bepaalde ingedeelde industriële inrichtingen

ondertekenaar
MARON Alain - Min. bevoegd voor klimaattransitie, leefmilieu, energie en participatieve democratie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
inforumnummer
343642
essentie

Dit besluit legt aan de exploitanten van ingedeelde inrichtingen op om jaarlijks aan Leefmilieu Brussel de hoeveelheden van de uitstoot in de lucht, in het water en in de bodem van alle verontreinigende stoffen te rapporteren waarvoor toepasselijke dre ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren