05.03.2021 Wet tot harmonisering van de procedure inzake verkeersovertredingen binnen het toepassingsgebied van de wet 24.06.2013 betr. de gemeentelijke administratieve sancties

ondertekenaar
VERLINDEN Annelies - Min. van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing - Federale Regering
inforumnummer
343661
essentie

Deze wet harmoniseert de procedure voor de verkeersgerelateerde inbreuken die onder de toepassing van de GAS-wet vallen. Bijgevolg vallen ook de inbreuken op de verkeersborden C3 (verboden toegang in beide richtingen voor iedere bestuurder) en F103 (be ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren