22.02.2021 KB betr. beschermende maatregelen tegen quarantaineorganismen bij planten en plantaardige producten en wijz. diverse bepalingen inzake schadelijke organismen

ondertekenaar
CLARINVAL David - Min. van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen, en Democratische Vernieuwing - Federale Regering
VAN PETEGHEM Vincent - Vice-Eerste Min. en Min. van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding - Federale Regering
inforumnummer
343672
essentie

Dit besluit bevat maatregelen ter bestrijding van quarantaineorganismen bij planten en plantaardige producten en voorziet in aanvullende bepalingen bij Verordening (EU) 2016/2031 (verordening plantengezondheid) en Verordening (EU) 2017/625 (verordening ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren