05.03.2021 Dec. wijz. art. 37 van het dec. 04.04.2014 betr. de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat de injunctie betreft

ondertekenaar
DEMIR Zuhal - Vlaams Min. van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme - Vlaamse Regering
inforumnummer
343674
essentie

De mogelijkheid voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen of het Handhavingscollege om de overheid te bevelen een nieuwe beslissing te nemen in geval van een gehele of gedeeltelijke vernietiging, wordt omgevormd naar een verplichting in die gevallen wa ...

type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren