28.02.2021 Wet wijz. wet 22.12.2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en wijz. wet 23.03.2020 wijz. wet 22.12.2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen [ Coronavirus ]

ondertekenaar
CLARINVAL David - Min. van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen, en Democratische Vernieuwing - Federale Regering
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
inforumnummer
343681
essentie

Deze wet verlengt de verdubbeling van het bedrag van de financiële uitkering als tijdelijke crisismaatregel ‘het overbruggingsrecht’ voor de zelfstandigen in geval van gedwongen onderbreking voor de maand februari 2021 wegens het coron ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren