18.03.2021 Ordonnantie wijz. wet 14.08.1986 betr. de bescherming en het welzijn der dieren

ondertekenaar
CLERFAYT Bernard - Min. bevoegd voor werk en beroepsopleiding, digitalisering en plaatselijke besturen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
inforumnummer
343697
essentie

Deze ordonnantie verruimt het toepassingsgebied van de acties van de Regering wat de omkadering van de voorwaarden voor de verhandeling van dieren betreft. Ze voegt eveneens twee strafbaarstellingen toe in de wet 14.08.1986 (niet-nalevin ...

type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren