16.03.2021 Wet tot uitstel van de inwerkingtreding van de bepalingen inzake de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf voor de vrijheidsstraffen van drie jaar of minder

ondertekenaar
VAN QUICKENBORNE Vincent - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie en Noordzee - Federale Regering
inforumnummer
343734
essentie

De inwerkingtreding van de wetgevende bepalingen inzake de strafuitvoering voor vrijheidsstraffen onder de drie jaar wordt uitgesteld naar 01.12.2021. Ter herinnering, het vonnis tot toekenning van een strafuitvoeringsmodaliteit wordt voortaan meegedee ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren