14.03.2021 KB wijz. art. 22, par. 1, f), van het KB 11.07.2002 houdende het algemeen reglement betr. het recht op maatschappelijke integratie

ondertekenaar
LALIEUX Karine - Min. van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris - Federale Regering
inforumnummer
343775
essentie

Bij het berekenen van de bestaansmiddelen voor de toekenning van het leefloon wordt, naast de premies en toelagen van de Gewesten voor verhuizing, installatie en huur, voortaan ook geen rekening gehouden met de premies en toelagen van de provincies of ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren